Επιχειρήσεις που μας στηρίζουν

Δείτε τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που  στηρίζουν ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, επιλέγοντας να ασφαλιστούν με την Goodfairy. 

Lazelclinic.png

Ο Ιωάννης Δοντάς είναι αποφοίτος της Ιατρικής Σχολής του Α. Π. Θ. και  του Ιατρικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων. Κατέχει τη θέση του Γενικού Χειρουργού της Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Υγειονομικού, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών και το 2015 ίδρυσε την Κλινική Laser Surgery, στην οποία εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι για μια ποικιλία παθήσεων και νοσημάτων.

jupiter-logo-1.png
screen1.png

Η Ηλεκτρονικές Επιταγές Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε. (epitages.gr) είναι η πρώτη εταιρεία που διαθέτει αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συμβόλαια πληρωμής τα οποία παρέχουν προστασία δικαιούχων από αθέτηση πληρωμής με την ίδια δικαστική διαδικασία των χάρτινων επιταγών μέσω έκδοσης διαταγής πληρωμής. To epitages.gr. παρέχει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών υπηρεσίες διαφόρων ειδών ηλεκτρονικών συναλλαγών όπως ψηφιακές επιταγές, άμεσες μεταφορές, μαζικές πληρωμές, αίτημα πληρωμής, οπισθογράφηση και πολλά άλλα.

greek logo2.jpg